logoEN
ކޮކާކޯލާ
އެގްރޯނެޓްގެ އެމްޑީ ހާރޫން އެމްއެފްއެމްސީއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެގްރޯނެޓްގެ އެމްޑީ ހާރޫން އެމްއެފްއެމްސީއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

3/30/2023, 7:21:37 PM

big_eLKgT0EhUDxYxAgpXlrG00kIt

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން، އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން ހާރޫން ރަޝީދު އެހެން ކުންފުޏަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

އަބުޅޯ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯނެޓަކީ، ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއެފްއެމްސީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭނާ ބަދަލުކުރީ އެމްއެފްއެމްސީއަށެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮން ވަޒީފާއަކަށްކަމެއް ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން، އެގްރޯނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން ހާރޫން ވަކިކުރިކަން އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ