logoEN
ކޮކާކޯލާ
އުރްފީގެ މިފަހަރުގެ ހެދުން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް

އުރްފީގެ މިފަހަރުގެ ހެދުން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

2/26/2023, 9:00:31 PM

2447048491-urfi-javed-frills-dress-look-video-viral-....-boldsky

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ އުރްފީ ޖާވިދަކީ އޭނާގެ ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން އަބަދުވެސް މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ފަންނާނެކެވެ.

އަބުޅޯ

އެގޮތުން މިފަހަރު އުރްފީ މިވަނީ އޭނާގެ ހެދުމެއްް ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަަށް ހާއްސަަކޮށްފައެވެ. އަކުއާ ތީމް އަކަށް އިންސްޕަޔާ ވެގެން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ އެ ހެދުމާއެކު އުރްފީ ވަނީ އަަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީއަށް އަރާފައެވެ.

އުރްފީގެ ހެދުން އެޅުމުގައި ހުންނަ ތަފާތު ކަންތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީހުންގެ ފުރައްސާރައާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ