logoEN
ޕީއެންސީ 2
ކަނޑުހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ކަނޑުހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

2/10/2021, 2:19:00 PM

56226173_331831337531847_8940045194800136192_o

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފަރާތެއް ކޮވިޑް -19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

ކަނޑުހުޅުދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ނެގި 02 ސާމްޕަލް ތެރެއިން 01 ސާމްޕަލް ކޮވިޑް-19 އަށް ވަނީ ފައްސިވެފައިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 04 ވަނަ ދުވަހު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އައި ޖުމްލަ 04 ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން 02 ފަރާތެއްގެ ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރުމާއެކު މި މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 01 ސާމްޕަލްގެ ނަތީއްޖާ ފައްސި ވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު އެ ފަރާތާއި އެކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި އިތުރު 3 މީހުންގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގައިފައެވެ.

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި 04 މީހުންގެ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން 14 ދުވަސް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް "ގާފު" އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ