ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެއްވަދޫ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ ގއ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އިތުރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ގއ ދެއްވަދޫ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

"ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެމީހާ ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެނައީ މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ހާލު ދެރަވެގެން މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައި، މަރުވުމާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާގެ ނޭވާ ލައްވަމުން ގެންދިޔައީ ވެންޓިލޭޓަރުގަ އެހީގަ އެވެ.

މިއަދުގެ މަރަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 56 އަށް އަރާފަ އެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް