މާމެންދޫގައި ގްރޫޕް މާރަމާރީއެއް ހިނގައި ސީރައިސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާދެނީ

ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ގއ މާމެންދޫގައި ހިނގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެވެ. އަނިޔާވި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެވެ

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ ގައިން ހަތަރު ތަނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިއެވެ. މި މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނި ދެބެއިންނަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މާމެންދޫއަށް ވިލިނގިލިން ފުލުހުންގެ އެސްއޯ ޓީމެއް ފުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލިނގިލީގައި ހުރި ގާފުގެ ނޫސްވެރިޔާ މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް