އެސްޓީއޯ ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު!

އެސްޓީއޯ ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ގައްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ދެ ޖިންސަށް ވަކިން ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރުން ތައާރަފްކުރަމުން އަންނައިރު، މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި މުބާރާތަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މުބާރާތަށް އެހެނިހެން ގޮނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަންވެސް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ގައްދޫ ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ގާފު އޮންލައިން ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ގާފު އޮންލައިން އިން މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ތާޒާކަމާއެކު ގެނެސްދޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ އެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރުންނަކީ، ގައްދޫ ޑަބްލިއުޑީސީ އާއި، ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް