ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ!

މިމަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ގައްދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމަށް ތާވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 22ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ގައްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތް ގައްދޫ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ އެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ގާފު އޮންލައިން އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް