ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

ދަބަހުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދެމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ބީޗް ކްލަބަށްް ވަދެ ދަބަހުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރިޕޯޓުކުރުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެސަރަހައްދަށް ގޮސް އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާގެ ބަންދަށް މިއަދު ކޯޓުން 7 ދުވަސް ޖަހައިދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބޮމެއް އޮތްކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއިރު، މިފަހުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދޭން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބޮން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރިތަކުތި އަތުލާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް