ވެކްސިން ޖެހުން އަވަސް ކުރަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިެއްޖެ

ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިން، ކޮވިޝީލްޑް ޖެހުން އަވަސް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ، އޮކްސްފޯޑުގެ އެސްޓްރާޒެނެކާއިން ތަރައްގީކޮށް، އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން، ބޭނުން ކުރަން ރާއްޖޭގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިމަހުގެ 26 ގައި ދީފައިވާއިެު މި ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ފްރަންޓްލައިން މީހުންނާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިއީ އުފާވެރި ހަބަރެއް ކަމަށާއި، އެދެނީ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނަށާއި، ފްރޮންޓްލައިން ވޯކަރުންނަށް ވެކްސިން އަވަހަށް ދޭން ފަށަން ކަަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް