ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ތިނަދޫގައި ނައިޓްމާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ގދ ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން އިސްނަގައިގެން ތިނަދޫގައި ނައިޓްމާކެޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

"އަވަހަންބާ ، ގަންނަންބާ " ގެ ނަމުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފައިވާ މި ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 މާރޗުން 11 މާރޗުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފައިވާ ނައިޓްމާކެޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމު މިހާރު އެކޮމެޓީއިން ލިބޭނެއެވެ.

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 21 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެ ކަމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވެއެވެ. އަދި މި ނައިޓްމާކެޓާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 7665044 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން އިސްނަގައިގެން ތިނަދޫގައި އަންނަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް