ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ފެނިއްޖެ

އެކަނި މަހަށްފުރި 81 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިމިޙާ ފެނުފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗް އެފްއައިސީ އަށެވެ. މިއަދު މެންދުރުން ފަށައިގެން މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑުން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މިމީހާ ފެނިފައިވަނީ މިއަދުގެ އިރުއޮސުނު ވަގުތުގައިއެވެ. އަދި މިމީހާ މިހާރު ކޯސްޓްގާޑު ލޯންޗަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި އެމީހާ ގޮވައިގެން މިހާރު ލޯންޗް މާފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ކ.މާފުށީ، ޝޭޑީ ގްލޯވަރ، އަޙްމަދު އާދަމް މަނިކުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެން ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމީހާ ފެނިފައިވަނީ ރަންނާޅިއާ ދިމާ ބޭރުން ކަމަށާއި މިމިހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް