ބްރިޖް މަތީގައި ދެ ސައިކަލުޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ބްރިޖް މަތީގައި ދެ ސައިކަލުޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދުއްވާ ފަޅީގައެވެ. އެކްސިޑެންތް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހަލިމަގުގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 19:56 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

 

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ….

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް