ތިނަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި!

ގދ.ތިނަދޫ އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލްޝެޑް ކަންމަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިައފިއެވެ.

އެކްސިޑެެންޓް ވެފައިވަނީ ކާރަކާއި ސައިކަލެއްޖެހިގެންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާ ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ އަންހެނެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެން ކުއްޖާ މިހާރުވަނީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އޭ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެންގޮސްފައިއެެވެ.

"ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

 

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން. އާމީން.

  2. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް