އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓްތަކެއް ވެއްޓި ތާށިވިމީހާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ އާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެމީހާ ސަލަމާތްކޮށް މިހާރުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފައިއެވެ. މިކަން ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 19:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ކޮންޓެއިނާ ތެރޭގައި ހުރި ބިއްލޫރި ޕެލެޓް އަރިއަޅާލައިގެން ކަމަށްވެއެވެ.

ތާށިވި މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން ވަނީ ހަރަކާތެރިވެފައި އެވެ. އެގޮތުން އެމީހާ ސަލާމަތްކޮޮށްފައިވަނީ ކޮންޓެއިނަރުގެ ބޭރު ކަފާލައިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާދިސާގައި އިނިޔާވި ދެވަނަ މީހާއަށް މިހާރު އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް