ނޭހާ ކައްކަރު އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައިމަންޑް ލިބިއްޖެ

ހިންދީ މިއުޒިކު ސިނާއަތުގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް ލަވަކިއުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ އަށް ޔޫޓިއުބްޑައިމަންޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

ނޭހާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ވަނީ ޔޫޓިއުބު ޑައިމެންޑު ލިބުނު އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް އޭނާ ވުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ޕޯސްޓްގައި ނޭހާ ވަނީ  އާއިލާ އަށާއި އެތައް ބަޔަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ޝުކުރު އަދާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޓޯނީ ކައްކަރް އާއި ސޯނޫ ކައްކަރް ހިމެނެ އެވެ.

ނޭހާ ކައްކަރުގެ ޔޫޓިއުބު ސަބުސްކުރައިބާސްގެ ގޮތުގައި 11.8 މިލިއަން މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ.

ޔޫޓުއިބުން ދިހަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ސަބުސްކުރައިބާސް ލިބޭ ކޮންމެ ޔޫޒާރ އަކަށް ޔޫޓިއުބު ޑައިމެންޑު ދެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް