ވިލިނގިލީ ޒުވާނުން ކައުންސިލް ކުރިމަތީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ފަށައިފި

ޒުވާނުން ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނީ - ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ގއ.ވިލިނގިލީ ޒުވާނުން ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ފަށައިފިއެވެމައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުގެ ޒުވާނުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެމުން ދަނީ ދާދި ފަހުން އެ ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ދަނޑު ރޯކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ތިބި ޒުވާނުން ބުނާގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ އިތުރު ތަނެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންދެން ކުޅެމުން ގެންދާނީ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ.

ވިލިނގިލީގައި ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް އޮންނަ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބަޔަކު ވަނީ ރޯކޮށްލާފައެވެ. އެ ދަނޑަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފުރަތަމަ އެޅުނު ފުޓްސެލް މެޓު ދަނޑުގެ ތެރެއިން ދަނޑެކެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. އަމިއްލަޔައް ރޯކޮއްލާފަ ކާކައްދައްކާކަށް އަދިވެސްވާނެ ފުއްޕަން ގައިގަނެތްވަރަށް

  2. ދެންވެސް ޖެހޭނީ ހަމަ ދަނޑެއް އަޅަން. އެވެސް ކުރިއަށްވުރެން ރީތިކޮށް މޮޅަށް! ވިލިނގިލި ދެކެ ރުޅިއަންނަ ހުރިހާ އެންމެން ތިބެންޖެހޭނީ ސޮނި ފުހެން.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް