ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރާތީ އިޒްމިއާ ހިތްހަމަނުޖެެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ޚަބަރު ތަކުގައި ބައެއް މީޑިޔާތަކުން އަދިވެސް ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ތަރުޖާނުގެ އިޒްމިއާ ޒާހިރުގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ އޭނާ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ހަބަރެއްގައި މީޑިޔާއެއްގައި ޝައިރު ކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި އިޒުމިއާއިގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ވަނީ މިޑިޔާތަކުން އޭނާގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އިޒްމިއާ ހަމަޖެއްސެވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިޒްމިއާ އަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި މި މަޤާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހަމައެކަނި އަންހެން ފުލުހެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް