ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގއ ވިލިނގިލި ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

"ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުަގައި ރޯކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 19:30 ކަން ހާއިރު އެވެ. އަދި އެސަރަހަދުގައި ޕެޓްރޯލު ވަސް ހުރިކަމަށް ވެސް ގާފަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

މި އަލިފާންގަނޑު ނިންވާލައިފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގައި އެވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވި އާންމު ރައްޔިތުންތަކެއްކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މި ދަނޑުގެ ބޮޑު ބަޔެއް އަނދައި ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި ދަނޑަކީ މެޓު ފުޓްސެލް ދަނޑެކެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފުރަތަމަ އެޅުނު ފުޓްސެލް މެޓު ދަނޑުގެ ތެރެއިން ދަނޑެކެވެ. އަދި ގއ ވިލިނގިލީގައި މިވަގުތު ފުޓްސެލްވެސް އަދި ފުޓްބޯޅަވެސް ކުޅޭ ހަމައެކަނި ދަނޑުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ދަނޑުގައި ރޯކޮށްފައި ވަނީ އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައިއެވެ. އެގޮތުން މީގެ 3 ދުވަސް ކުރިން ފުއާދު ގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓާރފް އަށް ބަދަލު ކުރަން މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތް ކަމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރިކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވާ ވައުދަކީ ސަޅި ސްޓޭޓަސް އެއް ޖަހަން ވާ ވައުދަކަށް ނުހެއްދުމަށް އެ ޕޯސްގައި ފުއާދު އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް