މިމަހުގެ 10 ގައި ކިޔެވުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ފަދައިން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވީ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް 10 ޖެނުއަރީގައި ސްކޫލްތަކުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކިޔެވުން ފެށޭނީ އެލް.ކޭ.ޖީއިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ

ސްކޫލްތައް ހުޅުވާ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމިއިރު މިފަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މިދިޔަ ޓަރމާ ހިލާފަށް ހަފްތާގެ 5 ދުވަހުވެސް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނު ފަހުން، އާންމު ހާލަތުގައި ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތެއް އަދި ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރީ މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓެލެކިލާސް އަދި އޮންލައިން ކްލާސްތައް ދިޔައީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް