ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ހުރި އަގު ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ކުރިން 19.25ރ. އާއި 19.35ރ. އާ ދެމެދުގައި މާރު ކުރަމުން ދިޔަ ޑޮލަރުގެ އަގު 18.40ރ. އާއި 18.60ރ. އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިގެންގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ރަސްމީ ރޭޓުގެ ގޮތުގައި 15.42 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 20 ރުފިޔާ އަށް ވެސް ބޮޑުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް