ގައްދޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންގޭ މޭކްއަޕް ކޯސް ފެށުމަށް "ޝައިން ވިތް ޝަފާ" އިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ގދ.ގައްދޫގައި މޭކްއަޕް ދަސްކުރާ ކޯހެއް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

"ޝައިން ވިތް ޝަފާ" އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައްދޫގައި ހިންގާ މިކޯހަކީ 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ.

ޖުމްލަ 12 ދަރިވަރުންނާއި އެކު މި ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރާ ޝަފާ "ގާފު" އޮންލައިން އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މާދަމާ ފަށާ ކޯހުގައި މޭކަޕް ގެ ބޭސިކްގެ އިތުރުން ބައެއް އެޑްވާންސް މޭކްއަޕް ވެސް ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކޯހުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެ ފާރާތުން ފޯރު ކޮށްދޭނެކަމަށާއި މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށް ނިމުމުން ހަނދާނީ ލިޔުމަކާއި މޭކްއަޕް ކިޓެއް ދެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޝަފާ ބުންޏެވެ.

ޝައިން ވިތް ޝަފާ އަކީ ތިނަދޫގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޭކްއަޕް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް