ރާއްޖެއަށް އޮކްސްފޯޑްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހޯދަން ސިންގަޕޫރު ކުންފުޏްޏަކާއި ހަވާލުކުރަނީ

ކޮވިޑު-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ހޯދަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ވެކްސިން ހޯދަން ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ  އެސްޓްރާޒެނެކާ ސިންގަޕޯ ޕީޓީއީ، އެލްޓީޑީއީއާ އެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކުރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރެއްގައިއެވެ.

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ވެކްސިނަކަށް ވުމުން ވަކި ބައެއްގެ ފަރާތުން ނޫނީ މި ވަގުތު އެ ލިބެން ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީރު ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ, އަދި ކޮވިޑުން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރަން ބޭނުންވާ ވެކްސިން ހޯދަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވަނީ ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ވެކްސިން ހޯދަން ހަދާ އެއްބަސްވުން ހަދާ މުއްދަތާއި ވެކްސިން ގެންނަން ކުރާ ހަރަދުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާއާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ ހަރަދުތަކުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ. އަދި އެ ހަރަދުތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަން އަންގާފައިވެ އެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާ އަކީ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީއާ ގުޅިގެން ވެކްސިން އުފެއްދި ކުންފުންޏެވެ. އެ ވެކްސިން ބޭނުންކުރަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އިއްޔެ ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. އަދި އަންނަ ހޯމަދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެ ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ އެވެ. އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގައި ވެސް ދެ ޑޯޒް ދެ އެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިންތާ 12 ހަފުތާ ފަހުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް