ބަހްރައިންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ބަހްރައިންގެ ބޮޑުބޮޒީރު ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ

ބަހްރައިންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ އަވަހާރަވެއްޖެެ.

ބަހްރައިންގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ އަވަހާރަވީ އެމެރިކާގެެެ މަޔޯ ކްލިނިކް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމން ދަނިކޮޮށް މިއަދުގެ ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައެެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 84 އަހަރެވެ.

ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ އަވަހާރަވިއިރު އެމަނިކުފާނަކީ ދުނިޔޭޭގެެ ހުންނެެވި ވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޮޑުވަޒީރެވެ. އެއީ 1970 ވަނަ އަހަރުން ފެށިންގެ މިއަދާ ހަމައަށް 50 އަހަރާއި 296 ދުވަހެވެ.

ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ސަލްމާން އަލް ޚަލީފާ އަވަހާރަވިއިރު ދުނިޔޭގައި އަންބަކާއި 4 ދަރިން އެބަތިއްބެެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް