އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަންނަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަން ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓީންވާންޖެހެނީ ވާކް ވިސާގައި ރައްޖެއަންނަ މީހުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަންނަ ދިވެހިންނެވެ.

ދެންމެ އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން (27 ޑިސެމްބަރު 2020) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އައުމުގެ 14 ދުވަސްކުރިން އުޅުނުމީހުންނާއި އަދި އެގައުމުގައި 12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓްކޮށްފައި އަންނަ ދިވެހިންނާއިއެކު، ވޯކް ވިސާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން 10 ދުވަހުގެ ކަރަޏްޓީނެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެފަދަ ފަރާތްތަށް ރާއްޖެ އަންނަތާ 5 ދުވަސް އަދި 10 ދުވަހަށްފަހު ޕީސީއާރު ޓެސްޓުހަދަން ވަނީވެސް ނިންމާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މި މަހު 20 ގައި އާންމުކުރި ބަޔާނުން، ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހީންނާއި ވޯކް ވިސާގައި އަންނަ މީހުން މާލެ އަންނަ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ މި އެޅުނު ފިޔަވަޅަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އަދި ޔޫރަޕުގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް 19 ގެ އާވަތްތަރުގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް