ގދ ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަންބުރާ ގެންގޮސްފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގދ ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައިވައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަންބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

"ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނަން އަންބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ގދ ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ކައުބު އަބްދުﷲ ( ސެލްވީން ، ގދ ތިނަދޫ )  އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް