އެޗްޖީބީސީ 2020 – ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި

ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގުރުލުން :-ގާފު ފޮޓޯ : ޝުއާއު ހަނީފް

ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ "ގާފު ސްޕޯޓްސް" އިން ބާއްވާ "ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ.

އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ނަގާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ވޯޓަރ ޑެކް ރެސްޓޯރެންޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ލީގް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެެރިވެފައިވަނީ ފަސް ކުޅުންތެރިންގެެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 9 ޓީމަކުންނެވެ. އެއީ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ތިން ޓީމާއި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ 6 ޓީމެވެެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 24 އިން 27 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖުމްލަ 6 މެޗް ކުޅޭނެ އެވެެ. މުބާރާތުގައި ކުޅޭނީ ޖުމްލަ 18 މެޗެވެެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 5000 ރުފިޔާގެ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް 2000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް