އެމްއެސްއެސްގެ ކާގޯ ޝިޕިން ޚިދުމަތް ހުވަދޫއަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ގެ ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުވަދޫ އަތޮޅަށް ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރުން ފުރައިގެން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ބަނދަރުކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން ގެ "އެމްވީ ބޮންތި 2″ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބަނދަރުކުރީ ގދ ތިނަދޫ ބޭރުގައި މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ހުވަދު އަތޮޅަށް ޝިޕިން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތިނަދު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވެ. އަދި މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

މި ދަތުރު ތައް ކޮންމެ 20 ދުވަހަކުން އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްއެސްއެސް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް