130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ޝަހީބުގެ މައްޗަށް ބޮޑު 3 ދަޢުވާއެއް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގއ. ވިލިނގިލި/ ލައިޓްހައުސް، ޝަހީބް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 2 ދަޢުވާއާއި، މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ދަޢުވާއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދަޢުވާއަކުންވެސް 25 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމާއި. 100،000 ރުފިޔާއާއި 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާއެއް އަންނާނެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ޝަހީބު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައިކޯޓުން ކުރި ޢަމުރު އޭނާ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައެވެ.

ޝަހީބު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ކައިރީ އޮތް ދޯންޏަކުން ފެނުނު 130 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ޝަހީބު ހިމެނޭގޮތަށް ހަތް މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް