ރިލްވާނާއި ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން ހުއްޓައެއްނުލަން – ރައީސް

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި، އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިލްވާނާއި ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓައިނުލައްވާ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް މިރޭ ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިރޭ ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ގޮންޖެހުން ގިނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ދާ ކަމުގައި ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިލްވާނާއި ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ދެ މައްސަލައިގެ ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް ނެރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް