ފަރެސްމާތޮޑާގައި ހުރި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް އަށް ގެއްލުން ދީފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޓީއެމްއަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފިއެވެ.
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމް ހުންނަ އިމާރާތަށާއި އޭޓީއެމް އަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ރޭ ދަންވަރު 3:15 ހާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓާފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް