ތިނަދޫ ކަނބަލުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަންކަން އޮކްސް ވިމެންސް އަށް

ތިނަދޫ ޔޫތް ފުޓްބޯލް ކްލަބުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ ޑަބްލިއުޑީސީ ހިޔަލަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020” ގެ ޗެމްޕިއަން ކަން އޮކްސް ވިމެންސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

އޮކްސް ވިމެންސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޓީމް އޭޭބީވައިޓީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗު އޮކްސް ވިމެންސް ކާމިޔާބު ކުރީ  1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 5 ޓީމުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްް ގެންދިޔައީ ލީގް އުސޫލޫންނެވެ. އޮކްސް ވިމެންސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ޕޮއިންޓް ޓޭޭބަލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެ އެވެެ. އަދި ޓީމް އޭޭބީވައިޓީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ޓޭބަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮވެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް