ފިހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން- ގާފު ފޮޓޯ : އަހުމަދު ޝުރާއު

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އޭނާ އަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުން ދަނީ އަޖީއެމްއެޗް ގެ އައިސީޔޫ ގައެވެ.

އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފިހިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިހިފައި ހުރި ތަންތަނުގެ ހަމުގެ އިންފެކްޝަން ހުރި ކަމަށާއި އޭނާގެ ސިކުނޑިއާއި ފުއްޕާމޭގައިވެސް އިންފެކްޝަން ހުރި އިރު ލޭހަރުވެ ލޭ ދައުރުވުމުގެ ދަތިކަން ހުރިކަމަށް  ޑޮކްޓަރ އާއި ހަވާލާދީ އޭނާގެ އާއިލާ އިން "ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

"ރާސްތާ" ދޯނީގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ އިއްޔެގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް