ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ވަކަރުގޭ އަދި އެސްޕާޑާ

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ދާ ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެފްސީ އެސްޕާޑާ އަދި ވަަކަރުގޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެގެ މަޝްހޫރު މޮޅެތި ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި އެސްޕާޑާ އަދި ވަަކަރުގޭ އިން ވަނީ މުބާރާތުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބެއެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް