މިހާތަނަށް 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގާފައިވޭ – އީސީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަން ހުށައެޅި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށައެޅި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.އެއީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށައެޅި 59 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށައެޅި 27 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕިގެ 41 ކެންޑިޑޭޓަކާއި ޕީޕީއެމްގެ 12 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަ ކެންޑިޑޭޓަކާއި އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށައެޅި 27 ކެންޑިޑޭޓެކެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމުލަ 980 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެ އެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުން ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރު މާޗު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް