ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިއެޖޯ މަރަޑޯޯނާ ހާޓް އެެޓޭކެއް ޖެހިގެެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރަޑޯނާ މަރުވި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 60 އަހަރެވެ. އޭނާ މަރުވިކަން އާޖެންޓީނާގެ މީޑިޔާތަކުން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮޮށްދީފައެެވެ.

މަރަޑޯނާ ވަނީ މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ސިކުޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެެއްވެސް ކޮށްފައެވ. އެ ސާޖަރީ ވަނީ ކާމިޔާބު ވެފައެެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނި …

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް