މިސްކިތްތަކުގައި ކައިބޮއެ ނިދާ ހަދާތީ ހައްލެއް ހޯދަނީ

މިސްކިތްތަކުގައި މީހުން ނިދާ ކައިބޮއި ހަދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކޮމިޓީ އެއް ހަދައި މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވިދާޅުވީ، މާލޭސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތި މަގުމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ފެންވަރައި، ނިދާ ކައިބޮއި ހަދާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބުނީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްވެ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ފެށީ އޭގެތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ހައްލުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން، ޖެންޑާ އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުލުހުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް