ސެރީ އާގެ ޗެމްޕިއަންކަން 11 އަހަރަށް ފަހު އިންޓަރ މިލާންއަށް!

ލީގް ޑިސައިޑިން މެޗުގައި އެޓަލާންޓާ އަށް ސަސުއޯލޯ އަތުން މޮޅުނުވެވުމުން، ސެރީ އާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޓަ މިލާންއަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

އިންޓައިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11 އަހަރަށް ފަހު އެވެ. އެ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރީ މަޝްހޫރު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮޮއްވައި އިންޓައިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 13 ޕޮއިންޓްގެ ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު އެވެ. އިންޓަ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެ، މިހާރު ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެޓަލާންޓާ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވިޔަސް އެ ޓީމަށް އިތުރަށް ލިބޭނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ. އިންޓަ މިހާރުވެސް ވަނީ 82 ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ އެވެ. އެޓަލާންޓާއަށް 69 ޕޮއިންޓެވެ.

ސަސުއޯލާ އާ ދެކޮޅަށް އެޓަލާންޓާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން އިންޓަ ހޯދުމުން ޔުވެންޓަސްއިން ނުވަ އަހަރު ވަންދެން ސެރީ އާގައި ދެމެހެއްޓި ޑޮމިނޭޝަނަށް ވަނީ ނިމުން އައިސްފަ އެވެ. ޔުވެންޓަސްއިން ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ އަހަރު ހޯދި ކާމިޔާބުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާ އަޅައި ދިނީ އިންޓައަށް ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އެވެ. އޭނާގެ ކޯޗު ކަމުގެ ދަށުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޔުވެންޓަސްއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެވެ. މިއީ ސެރީ އާގެ ތަށި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އުފުލާލި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް