ތިނަދޫއިން އިތުރު ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ފައްސިވެ, އަދަދު 29 އަށް

ގދ ތިނަދޫގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ : ގާފު ފޮޓޯ : ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ގދ ތިނަދޫއިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ , ޖުމުލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް އަރައިފި އެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕީއާރް އޮފިސަރ ސާލިމް އަލީ " ގާފު " އަށް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ތިނަދޫއިން ފެނުނު ކްލަސްޓާރ އަކާއި ގުޅުންހުރި ޑަރިކެޓް ކޮންޓެކްޓެކެވެ.

"ގާފު އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ޖަޒީރާ ބޯޓު ކްލަސްޓާރގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެކެވެ. އަދި ފައްސިވެފައިވަނީ ފިރިހެން ބިދޭސީއެއްކަން ވެސް ވަނި އިނގިފައި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ތިނަދޫގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ފެނުމާއި އެކު ތިނަދޫ އޮތީ މިހާރު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތުގައި އެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ދެން އެންމެން ކާންވީ ކޮލޮސްޓްރޯލާއި ޕުރޮޓިނާ =ރޯނުއެދުރު ބިގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޮނޭ=

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް