ތިނަދޫއިން އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ, ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ!

ގދ ތިނަދޫގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ : ގާފު ފޮޓޯ : ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ގދ ތިނަދޫއިން އިތުރު 5 ފަރާތެއް ފައްސިވެ، ޖުމުލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް އަރައިފި އެވެ.

ތިނަދޫއިން އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވި ކަން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ އަމްޖަދް  ވަނީ " ގާފު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެވެ. "ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވި ފަރާތްތަކަކީ ތިނަދޫއިން މިފަހުން ފެނުނު ފުރަތަމަ ކްލަސްޓާރގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ތަކެކެވެ.

"ގާފު" އަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވި 5 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 3 ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކީ އުމުރުން އަދި އެންމެ 3 މަހުގެ ކުއްޖެއްކަން ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި އެވެ.

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 24ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، އެ ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ފަރާތެއް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެކޭސް އާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެން ކޭސްތަކެއްވެސް ތިނަދޫ އިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކޮމެންޓް

4 Responses

  1. ބިގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ހޭލެވިއްޖެހެން އެބަހީވޭ

  2. އިންޑިޔާ މީހެައް ކަމަށްވާ ޝަމުޝު ކަރަންޓީނު ކޮއްފައި ހުރީ ބަންގާޅީ ކޮއްޓެއަގަ. އެތަން ހިންގަނީ މަހުމޫދު ކިޔާ މީހެއް. އެތާގަ ތިބި އިތުރު ބައެއްވެސް ވަނީ ޝަމްޝުއާއި ޑައިރެކަޓް ކޮމްޠެކްޓް ވެގްން ޕޮޒިވްވެފަ. ޝަމްޝު ކަރަންޓީނުގަ ބަހައްޓަން ހުއްދަދިން މީހާ އެތަނުގެ ހާލަތުބެލިބާ. ނޫނީ މަހުމޫދުއަށް ލާރިގަނޑެއްދޭން އެތަނަށް ހުއްދަދިނީބާ

  3. މީހުންގެ ހިތްނުބައިކަމާއި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ފެތުރިފަ އޮތްވަރު ދައްކަމުން ދާގައުމުތަކުގައި މީތި ދަނީ ހައްތާ ބޮޑުވަމުން.ތިނަދޫއަށް ބަލާނަމަ ދެންނެވޭނީ ހޭލުންތެރި ރައްޔަތެއް އޮތްރަށެއް ކަމަށް. ޢެރަށަށް އަރާފައިބާ މީހުން ބެލެހެއްޓިއްޖެނަމަ އިސާހިތަކު ކޮންޓުރޯލް ކުރެވިދާނެ. މިހެން މިދެންނެވީ މީގެ ކުރިން ކަންހިގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާފަ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް