މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ޝުމްބާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަ ހުއްޓާލުމަށް މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޝުމްބާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި - ފޮޓޯ އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް

ޖިންސީ ގޯނާ އާ ދެކޮޅަށް މިހާރު މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މީސް މީޑިއާގެ އެކްޓިވިސްޓް ޝުމްބާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ މުޒާހަރާއަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާ އެކެވެ.

މި އެއްވުން ފެށީ މިރޭ 8:45 ހާއިރު ރަސްފަންނުންނެވެ. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން ހިނގައިގަންނަން އުޅުމުން ފުލުހުން ވަނީ ބައިވެރިން ހުއްޓުވާ އަޑުގަދަކުރަން ބޭނުން ކުރާ ލައުޑް އަތުލާފަ އެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް މުޒާހަރާ ރޫޅާފަ އެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން, ޝުމްބާގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ބައިވެރީންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް