ތިނަދޫގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތިނަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން : ގާފު ފޮޓޯ : ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ގދ ތިނަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ގދ ތިނަދޫ ، ހަލަވެލިމާގޭގައި އެވެ.

ގާފުއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވީ  އެގޭގައި ބޭނުންކުރާ އުނދުނެއްގައި އެވެ. އަދި މިި ހާދިސާގައި އެގޭގެ ބަދިގެއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިފައި އެވެ.

ތިނަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން : ގާފު ފޮޓޯ : ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އާންމުންގެ އެހީގައި މިހާރު ވަނީ ނިއްވާލާފައި އެވެ. އަދި ތިނަދޫ ފަޔާރ ސްޓޭޝަންއިންވެސް އަންނަނީ މިހާރު އެގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. އަތް ފުޅާކޮއްފަ ހިގާ ބިގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތިކަން ދެނެހުރިބާ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް