ބްރޯޑްކޮމްއަށް ޝިފްލާ!

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރ، ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޝިފްލާ އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 71 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި އައިމިނަތު ސަހާރަތު އިއްޒަތުގެ ދައުރު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ބްރޯޑްކޮމްއަށް ޝިފްލާ އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ. ކޮމެޓީންވެސް އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝިފްލާގެ ނަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ނެގޭ ވޯޓުގައި، ވޯޓު ނުލިބި، އޭނާގެ ނަން ވަނީ އޭރު ބޭރުކޮށްލައިފައިއެވެ.

ޝީފްލާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވެއެވެ. ޝިފްލާއަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން ދުރުގައިި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް