މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްހެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރަކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ން 12:00 އަށް ވެލާނާގެ (އޭޓީއެމް ކައިރި) ތިރީގައި އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ މީޑިއާގެ 8 މެންބަރުންނާއި އާންމުންގެ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކައުންސިލަށް ހޮވޭ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 އަހަރެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ކައުންސިލެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދަނީ ނޫސްތަކުގައި ޝާއިރުކުރެވޭ ހަބަރުތަކާއި ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަށް ގާތުން ބަލުމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް