ރާދޭގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ރާދޭ ޔުއާ މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމަކީ ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ފިލްމެކެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާއިންވެސް ވަނީ މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނެ އެކްޝަން މަންޒަރުތަށް ޓީޒް ކޮށްފައި އެވެ.

މި ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އީދުގައި ސްކްރީންކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް ސިނަމާތައް ވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދުކުރުމާއެކު ފިލްމު އެޅުވޭނެ ގޮތް ބަންދުވީ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ ދިޝާ ޕާޓްނީ އަންހެން ލީޑު ރޯލު ކުޅޭ މި ފިލްމަކީ ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ސަލްމާން އާއި ދިޝާ މީގެ ކުރިން "ބާރަތު"ގައި އެކުގައި ފެނިގެން ދިޔައިރު އެ ދެ ފަންނާނުންނާ އެކު "ރާދޭ"ގައި ދެން ފެންނާނީ ރަންދީފް ހޫޖާ އާއި ޖެކީޝްރޯފް އަދި ގޯވިންދް އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް