ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ސަސްޕެންޑް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑް އިން ޔޫރަޕިއަން ސުޕާ ލީގާމެދު ވިސްނުން ބަދަލު ނުކުރި ނަމަވެސް މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އެ ކްލަބު ސަސްޕެންޑް ނުކުރަން ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

އެހެން ކަމުން، މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ފައިނަލުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޗެލްސީ އާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅޭ މެޗު، ކުރީގެ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.

ރެއާލް ގެ އިތުރުން ޗެލްސީއަކީވެސް ޔޫރަޕިއަން ސުޕާ ލީގުގެ ފައުންޑިންގ މެންބަރެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫއެފާގެ އިންޒާރުތަކާއެކު، ޗެލްސީ ވަނީ އެ މުބާރާތުން ވަކިވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ހުރިހާ ކްލަބެއް އެ މުބާރާތުން ވަކިވެފައިވާއިރު، މިހާރު ވަކި ނުވެ އޮތް ހަމަ އެކަނި 2 ކްލަބަކީ ރެއާލް އަދި ބާސެލޯނާއެވެ.

ރެއާލް އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަން، ޔޫއެފާއިން ނިންމީ، ޔޫއެފާގެ ރައީސް، އެލެގްޒެންޑާ ކެފެރިން އެ އިދާރާގެ ލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓާ އެކު އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމަށް ފަހު އެވެ.

ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކި ކޮށް މެޗުތަކެއް ނުކުޅޭނަމަ އެއީ ބްރޮޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތި ވާނެ ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކެފެރިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ރެއާލް ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމާމެދު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު ސުޕަ ލީގުގެ ބާރެއް ނެތުމުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް