ތިނަދޫގައި އެއް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އެއް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

" ގާފު" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ ސާލިމް އަލީ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ހެނދުނު ގަޑީގައި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އުމުރުން 27 ދުވަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނައި ކަމަށާއި، އެ ކުއްޖާ ގެނައިއިރުވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކުއްޖާ ނިޔާވީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދި ސާފު ނުވާ ކަމަށް ސާލިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް