ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން, މެޑަމް ޕަޒްނާ ކޮވިޑަށް ފައްސި!

ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާގެ ދެބޭފުޅުންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅެވެ. އެ ކަމަނާ މިހާރު ހުންނެވީ އާއިލާއާ އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައި ކަަމށް އެ އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، އެ ކަމަނާގެ ކޮއްކޯފުޅުގެ ފިރިކަލުން އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް ވަނީ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް