ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ރިއާލް ސެމީއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލުގައި ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި  ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ރެއާލް ދަތުރުކުރީ ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގައި ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުމުން ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުތަކުންނެވެ.

ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު އެ ޓީމު ކާމިޔާާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއާއި އެކު ރެއާލް ސެމީގެ  ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ މި އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިންނެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހަށް ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލްގެ ކީޕަރު ތިބައުޓް ކޯޓުއާ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު އެ ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޖޭމްސް މިލްނާ އާއި ވައިނަލްޑަމް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތްކުރީ ކުރީކޮޅުގައި ލަނޑެއް ޖެހުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ރެއާލަށް މި މެޗުގައި ލަނޑުޖަހާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ބެންޒެމާ އަށެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިއެއް ގައިގަ ޖެހިފަ އަމާޒުވީ ދަނޑިއަށެވެ.

މި ނަތީޖާއާއި އެކު މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ޗެލްސީއާއެވެ. ޗެލްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ޕޯޓޯއާއި ވާދަކޮށް 2-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް