ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ކޮވިޑް19 އާ ދެކޮޅަށް ދޭ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ މާލެ ގެނައުމުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑީއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޔާމީން މާލެ ގެނައީ މިރޭ 9:45 ހާއިރު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއްވުމުން އަނބުރާ މާފުށީ ޖަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔާމީން ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް އިންކާރުކުރެއްވި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ގެންދިޔައީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު އާއްމުކޮށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިނުންނެވެ. ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް