އަވޭ ގޯލްއިން ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިޔުނިކް ކަޓުވާލައި ޕީއެސްޖީ ސެމީއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަންސް ބަޔާން މިޔުނިކް ކަޓުވާލައި ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން ވަނީ 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި މޮޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުރި ލިބުނީ އެގްރިގޭޓް 3-3 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ޖަހާފައިވާ ގޯލުތަކަށް ބަލާފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ފޮނުވާލި ބައެއް ޝޮޓްތައް ވަނީ ނުރައްކާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ދެ ބޯޅައެއް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑީގައި ޖެހިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ގޯލެއް ވަނީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަޔާން އަތުން ވީ ބަލި ހަނދާނުން ފޮހެލަން ޕީއެސްޖީ އަށް ރަނގަޅު ބަދަލުހިފުމެކެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ސެމީގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކުޅެގެން މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުން ސިޓީ ވަނީ 2-1 އިން ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށްފަ އެވެ .

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް